സഹായം Reading Problems? Click here


കാപ്പാട് മദ്രസ്സ എൽ പി സ്കൂൾ/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യം


എന്തു മനോഹരമെൻ പ്രകൃതി
എത്ര മനോഹരമെൻ പ്രകൃതി
പൂക്കളെക്കാണുവാനെന്തു ഭംഗി
പല നിറമോലും പല മണമോലും
പൂക്കളെക്കാണുവാനെന്തു ഭംഗി.
 പൂന്തേൻ നൂകരും പൂമ്പാറ്റയെ കാണുവാനെന്തു ഭംഗി
പൂവിലിരിക്കുന്ന പൂമ്പാറ്റയെ
പൂവിതളായി തോന്നിയില്ലേ
പുഴകളെക്കാണുവാനെന്തു ഭംഗി.
കുളിർക്കാറ്റു വീശുമ്പോളെന്തു രസം
കുളിർമയേകുന്നൊരു കാറ്റാണ്
 പുഴവക്കത്തുള്ളൊരു കാറ്റാണ്
കിളിയുടെ പാട്ട് മധുരമാണ്
നെൽക്കതിർപൂക്കും വയലാണ്.
കൊക്കുകൾ പാറും വയലാണ്
വയലുകൾക്കാണുവാനെന്തു ചന്തം
പല പല കാഴ്ചകൾ കൂടിയാൽ
നമ്മുടെ പ്രകൃതിമനോഹരമായ്.
 

നൂഹ ഷംഷാദ്
4 A കാപ്പാട് മദ്രസ എൽ.പി സ്കൂൾ
കണ്ണൂർ നോർത്ത് ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 03/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത