സഹായം Reading Problems? Click here


കടമ്പഴിപ്പുറം എച്ച് എസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം/സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

ഈ വിദ്യാലത്തിലെ സയൻസ് ക്ലബ് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങൾ ആയി കർമ്മ നിരതരാണ് .കുറെ വർഷങ്ങളായി ജില്ലാ മേളകളിൽ നിരവധി എ ഗ്രേഡുകൾ ,സംസ്ഥാന തലത്തിൽ സമ്മാനങ്ങൾ ,ദേശീയ തലത്തിൽ പ്രാധിനിത്യം എനിയ്‌വ ഉണ്ടായി