സഹായം Reading Problems? Click here


കടമ്പഴിപ്പുറം എച്ച് എസ്, കടമ്പഴിപ്പുറം/എന്റെ ഗ്രാമം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കടമ്പ വൃക്ഷങ്ങളാൽ തിങ്ങി നിന്നിരുന്ന ഈ നാട് കടമ്പഴിപ്പുരം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെട്ടു . ഗാന്ധിജി ഒരിക്കൽ ഈ ഗ്രാമത്തിലും വിദ്യാലയത്തിലും വരികയുണ്ടായി .പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽകുന്ന വായില്ലംകുന്ന് അപ്പന്റെ അടുത്തായി ഈ വിദ്യാലയം 70 വര്ഷം പിന്നിട്ട് നിരവധി അനവധി സമർത്ഥരായ കുട്ടികൾ ഈ വിദ്യാലയത്തിൽ നിന്നും പഠനം പൂർത്തിയാക്കി ഇപ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ നാനാ മേഖലകളിലും വിരാജിക്കുന്നു