സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എ.ജെ.ബി.എസ് ആനിക്കോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/School.....a way to life

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
School.....a way to life


  In school I have many greatful teachers
  and many friends....
  The teachers give knowledge everyday
  and make me a good human
  School is our way to life
  School can make us good and wise
  In class I have many friends
  Class is our way to success
  Class can make us smart and great

 

Sreekesh.M
5.B എ.ജെ.ബി.എസ്.ആനി ക്കോട്
കുഴൽമന്ദം ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത