സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.യു.പി.എസ്സ്.ആല‍ൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണദുരന്തം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണദുരന്തം


പച്ച വിരിച്ച പാടങ്ങളിലൂടെ
കൈ കോർത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർ
ഒറ്റ ദുരന്തമായ പ്രളയത്തെ നേരിട്ടവർ
ഇനി ഒരു ദുരന്തത്തെ നേരിടാൻ
കൈ കോർത്ത് നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർ
ആത്മ ധൈര്യത്തെ കൈവിടാതെ
ഉറച്ചു നിൽക്കുന്ന മനുഷ്യർ
മനുഷ്യരുടെ ആത്മധൈര്യത്തെ
പിൻ തിരിച്ചൊരു ദുരന്തം
കൈ വിട്ടുപോയ മനുഷ്യർക്ക്
കൈ കോർക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ദുരന്തം
എല്ലാവരും ഈ ദുരന്തത്തോട്
മണ്ണടിയുന്ന കാഴ്ച
ഭീകരമായ ഒരു ദുരന്തം ഈ കൊറോണ വൈറസ്
ഈ ദുരന്തത്തെ അതിജീവിച്ച് വരുന്ന നാട്
അതാണ് മാവേലി മന്നന്റെ മലയാള നാട്.

 

അശ്വനി.കെ.എസ്
6 A എ എം യു പി എസ് ആലൂർ
തൃത്താല ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 28/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത