സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എച്ച്.എസ്. തിരൂർക്കാട്/ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
- ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ്
[[Image:|center|240px|ലിറ്റിൽകൈറ്റ്സ് രജിസ്റ്റ്രേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്]]
സ്കൂൾ കോഡ്
യൂണിറ്റ് നമ്പർ '
അധ്യയനവർഷം
അംഗങ്ങളുടെ എണ്ണം
വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ല
റവന്യൂ ജില്ല
ഉപജില്ല
ലീഡർ
ഡെപ്യൂട്ടി ലീഡർ
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 1
കൈറ്റ് മാസ്റ്റർ / മിസ്ട്രസ് 2
28/ 04/ 2020 ന് Lkamhsstkd
ഈ താളിൽ അവസാനമായി മാറ്റം വരുത്തി

ഡിജിറ്റൽ മാഗസിൻ 2019

കുട്ടികൾ ഡിജിറ്റൽ മാസിക തയ്യാറാക്കി. (ഡിജിറ്റാലിയ )
ഡോക്യുമെന്ററി പരിശീലനങ്ങൾ ഉപജില്ലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തി.
സ്കൂളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്ററികൾ തയ്യാറാക്കി.