സഹായം Reading Problems? Click here


എ.എം.എച്ച്.എസ്. എസ്, തിരുമല/സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബ്-17

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സോഷ്യൽ സയൻസ് ക്ലബ്ബിൽ അൻപതോളംവിദ്യാർത്ഥികൾ അംഗങ്ങളായുണ്ടു സെമിനാർ ക്വിസ് പരിപാടി തുടങ്ങിയ മത്സരങ്ങൾനടത്തുന്നുണ്ടു