സഹായം Reading Problems? Click here


എം ആർ ആർ എം എച്ച് എസ് ചാവക്കാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/കോവിഡ് 19

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കോവിഡ് 19      


ലോകമാകെ പടർന്നു പിടിച്ച മഹാമാരി ....
എതിർക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ലോകം
കരകയറും നമ്മൾ കേരളത്തിൻ മക്കൾ
ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കും നമ്മൾ അതിജീവിക്കാൻ
ജാതിയില്ല മതമില്ല ഈ മഹാമാരിയെ തകർക്കാൻ
ആയിരക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ ജീവൻ വെടിഞ്ഞു
ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ വെടിഞ്ഞ
ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക്
കേരളത്തിൻ നന്ദി
ഒരുമിച്ചു നിൽക്കാം
കൈകോർത്തു നിൽക്കാം
ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്നു രക്ഷ നേടാം
 


അമാന പി എ
5 A എം ആർ ആർ എം എച്ച് എസ് എസ് ചാവക്കാട്
ചാവക്കാട് . ഉപജില്ല
തൃശ്ശൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sunirmaes തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത