സഹായം Reading Problems? Click here


ഇ.വി.എച്ച്.എസ്സ്. നെടുവത്തൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/നഷ്ടബാല്യം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
നഷ്ടബാല്യം


വീടിന്നകത്ത് അടച്ചിരിപ്പാണ്
ഇന്നേക്ക്
അഞ്ചാറുനാളു കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളു
ചുവരുകൾക്കുള്ളിലെ
കാഴ്ച മടുത്തപ്പാൾ
ഞാൻ അമ്മതൻ
കൈതൂങ്ങി തൊടിയിലെത്തി
ദൂരേക്കുചൂണ്ടിയെൻ അമ്മ പറഞ്ഞതു
കേൾക്കുമ്പോൾ ആശ്ചര്യം
പൂംക്കണ്ണു വിടർത്തി
സ്വർണ്ണം വിളഞ്ഞൊരാപാടമായിരുന്നത്രേ
റബ്ബർ നിറഞ്ഞൊരീ ദൂപ്രദേശം
ചാലുപോലെന്തോകാട്ടി പറഞ്ഞതാ
പളുങ്കുപോൽതെളിവെള്ളംനിറഞ്ഞൊരാ
ക്കാലത്ത്
നീന്തിത്തുടിച്ചുകളിച്ച കൈത്തോടെന്നും
വർഷത്തിൽ മൂന്നു കൊയ്ത്തുള്ളപാടത്ത്
വയൽമീൻെറ രൂചിയോർത്ത്
നാക്കു നനഞ്ഞു പായ്
പുസ്തകസഞ്ചിയും തൂക്കിനടന്നൊരു
വഴിവക്കിൽനിൽക്കുന്ന കാഞ്ഞിരചൊട്ടിൽ
ഇലവെച്ചതിൽമേൽകല്ലുവെച്ചതും,,
അന്നത്തെ കഥകൾ ചൊല്ലികേൾപ്പേ.....
ചിത്രകഥയിലെ കുട്ടികഥകൾപോൽ
ചിത്തത്തിലാക്കാലം പാറിനടന്നു
എന്തെല്ലാംനഷ്ടങ്ങൾ

എൻെറ ബാല്യത്തിലിതിനാരാവും
കാരണം.........
ആരായുവതാരോട്............

ദേവി അനഞ്ജന.എസ്സ്
7 ഇ.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ്.നെടുവത്തുർ
കൊട്ടാരക്കര ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത