സഹായം Reading Problems? Click here


ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി/അക്ഷരവൃക്ഷം/Cleanliness....

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Cleanliness....

Cleanliness ever gives you happiness,
for cleanliness is next to godlines..

keep your surrondings neat and clean,
plant more trees and plants..
keep your school very preen,
dust and tidy,wash and clean...

physical cleanliness is a must,
wash your hands with soap and water
clip your nails every week,
to keep the germs away...

bits of paper,bits of plastic
lying on the floor..
Make the place to clean
dispose that in proper place..

clean all evil thoughts from your mind,
And gush it with love and ever be
kind.......

ഐശ്വര്യ വി
8 D ആർ.പി.എം. എച്ച്.എസ്. പനങ്ങാട്ടിരി
കൊല്ലങ്കോട് ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത