സഹായം Reading Problems? Click here

ഇടുക്കി/എഇഒ കട്ടപ്പന

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
അപ്പര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
school code school_name Name in Malayalam Category
School Code Name of school Name in Malayalam Category
30238 G.U.P.S.Vazhavara ജി.യു.പി.എസ്സ്.വാഴവര Government
30239 G.U.P.S.Upputhodu ജി.യു.പി.എസ്സ്.ഉപ്പുതോട് Government
30244 G.U.P.S.Thankamany ജി.യു.പി.എസ്സ്.തങ്കമണി Government
30250 G.U.P.S.Perinchankutty ജി.യു.പി.എസ്സ്.പെരിഞ്ചാങ്കുട്ടി Government
30234 S.J.U.P.S.Bethel എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്,ബഥേല്‍ Aided
30235 S.J.U.P.S.Pandippara എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, പാണ്ടിപ്പാറ Aided
30236 S.M.U.P.S.Udyagiri എസ്.എം.യു.പി.എസ്സ്, ഉദയഗിരി Aided
30237 A.M.U.P.S.Kalthotty എ.എം.യു.പി.എസ്സ്, കല്‍ത്തൊട്ടി Aided
30240 S.J.U.P.S.Narakakkanam എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, നാരകക്കാനം Aided
30241 S.H.U.P.S.Padamughom എസ്.എച്ച്.യു.പി.എസ്സ്, പടമുഖം Aided
30242 S.M.U.P.S.Marykulam എസ്.എം.യു.പി.എസ്സ്, മേരികുളം Aided
30243 A.K.M.U.P.S.Kochera എ.കെ.എം.യു.പി.എസ്സ്, കൊച്ചറ Aided
30245 C.U.P.S .Calvarymount സി.യു.പി.എസ്സ്, കാല്‍വരിമൗണ്ട് Aided
30246 S.M.U.P.S.Kanchiyar എസ്.എം.യു.പി.എസ്സ്, കാഞ്ചിയാര്‍ Aided
30247 S.J.U.P.S.Kattappana എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, കട്ടപ്പന Aided
30248 S.J.U.P.S.Kochuthovala എസ്.ജെ.യു.പി.എസ്സ്, കൊച്ചുതോവാള Aided
30249 S.A.U. P. S.Vallakadavu എസ്.എ.യു.പി.എസ്സ്, വള്ളക്കടവ് Aided
30251 H.F.U.P.S.Killiyarkandam എച്ച്.എഫ്.യു.പി.എസ്സ്, കിളിയാര്‍കണ്ടം Aided
30283 Nalanda English Medium, Anakkara നളന്ദ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം,അണക്കര Unaided Recognised
30285 Marian Public School, Marykulam മരിയന്‍ പബ്ലിക് സ്ക്കൂള്‍,മേരികുളം Unaided Recognised


ലോവര്‍ പ്രൈമറി വിദ്യാലയങ്ങള്‍
school code school_name Name in Malayalam Category
School Code Name of School Name of school in Malayalam Category
30201 G.L.P.S.Ayappencovil ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്. അയ്യപ്പന്‍കോവില്‍ Government
30204 G.T.L.P.S.Kanchiyar ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്. കാഞ്ചിയാര്‍ Government
30206 G.L.P.S.Kiliyarkandam ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്. കിളിയാര്‍കണ്ടം Government
30209 G.L.P.S.Pookulam ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്. പൂക്കുളം Government
30210 G.L.P.S.Karimkulam ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്. കരിംങ്കുളം Government
30217 G.L.P.S.Karikkinmedu ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്. കരിക്കിന്‍മേട് Government
30229 G.L.P.S.Karimban ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്. കരിമ്പന്‍ Government
30230 G.L.P.S.Kuthirakallu ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്. കുതിരക്കല്ല് Government
30220 G.L.P.S.Kozhimala ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്. കോഴിമല Government
30215 G.L.P.S.Idinjamala ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്. ഇടിഞ്ഞമല Government
30202 V.M.L.P.S.Ettithope വി.എം.എല്‍.പി.എസ്സ്. ഇൗട്ടിത്തോപ്പ് Aided
30203 C.L.P.S.Calvarymount സി.എല്‍.പി.എസ്സ്. കാല്‍വരിമൗണ്ട് Aided
30205 N.M.L.P .S.Idukki എന്‍.എം.എല്‍.പി.എസ്സ്. ഇടുക്കി Aided
30207 S.M.G.L.P.S.Thoprankudy എസ്സ്.എം.ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്. തോപ്രാംകുടി Aided
30208 S.M.L.P.S.Chempakappara എസ്സ്.എം.എല്‍.പി.എസ്സ്. ചെമ്പകപ്പാറ Aided
30211 L.P.S.Marykulam എല്‍.പി.എസ്സ്. മേരികുളം Aided
30212 S.D.L.P.S.Chakkupallam എസ്സ്.ഡി.എല്‍.പി.എസ്സ്. ചക്കുപള്ളം Aided
30214 J.M.L.P.S.Ezhukumvayal ജെ.എം.എല്‍.പി.എസ്സ്. എഴുകുംവയല്‍ Aided
30216 S.P.L.P.S.Chempakappara എസ്സ്.പി.എല്‍.പി.എസ്സ്. ചെമ്പകപ്പാറ Aided
30218 S.T.L.P.SThankamony എസ്സ്.റ്റി.എല്‍.പി.എസ്സ്. തങ്കമണി Aided
30219 S.X.L.P.SNellippara എസ്സ്.എക്സ്.എല്‍.പി.എസ്സ്. നെല്ലിപ്പാറ Aided
30221 S.M.L.P.S.Kanchiyar എസ്സ്.എം.എല്‍.പി.എസ്സ്. കാഞ്ചിയാര്‍ Aided
30222 L.M.L.P.S.Labbakkada എല്‍.എം.എല്‍.പി.എസ്സ്. ലബ്ബക്കട Aided
30223 S.G.L.P.S.Kattappana എസ്സ്.ജി.എല്‍.പി.എസ്സ്. കട്ടപ്പന Aided
30224 S.J.L.P.S.Kochuthovala എസ്സ്.ജെ.എല്‍.പി.എസ്സ്. കൊച്ചുതോവാള Aided
30225 S.J.L.P.S.Vellayamkudy എസ്സ്.ജെ.എല്‍.പി.എസ്സ്. വെള്ളയാംകുടി Aided
30226 S.A.L.P.S.Vallakkadavu എസ്സ്.എ.എല്‍.പി.എസ്സ്. വള്ളക്കടവ് Aided
30227 S.M.L.P.S.Mariyapuram എസ്സ്.എം.എല്‍.പി.എസ്സ്. മരിയാപുരം Aided
30228 V.L.P.S.Vimalagiri വി.എല്‍.പി.എസ്സ്. വിമലഗിരി Aided
30231 C.K.L.P.S.Rajamudy സി.കെ..എല്‍.പി.എസ്സ്. രാജമുടി Aided
30232 S.M.L.P.S.Murikkassery എസ്സ്.എം.എല്‍.പി.എസ്സ്. മുരിക്കാശ്ശേരി Aided
30233 C.R.L.P.S.Poomankandam സി.ആര്‍.എല്‍.പി.എസ്സ്. പൂമാങ്കണ്ടം Aided
30259 SNLP School Thoppippala എസ്സ്.എന്‍.എല്‍.പി.എസ്സ്. തൊപ്പിപ്പാള Unaided Recognised
30284 Ossanam EMLPS Kattappana ഓശ്ശാനം.ഇ.എം.എല്‍.പി.എസ്സ്. കട്ടപ്പന Unaided Recognised
30282 LFLPS Puliyanmala എല്‍.എഫ്.എല്‍.പി.എസ്സ്. പുളിയന്‍മല Unaided Recognised
30286 St.Mary's LP School, Nankuthotty സെന്റ്മേരിസ് എല്‍.പി.എസ്സ്. നാങ്കുതൊട്ടി Unaided Recognised
"http://schoolwiki.in/index.php?title=ഇടുക്കി/എഇഒ_കട്ടപ്പന&oldid=264237" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്