സഹായം Reading Problems? Click here


Ssk18:കലോത്സവം/കാർട്ടൂൺ(എച്ച്.എസ്)/C ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
Ssk18 604-2.JPG
ANAND P. A,
10, ST. ALOYSIUS H. S. ELTHURUTH (Thrissur)
HS വിഭാഗം കാർട്ടൂൺ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 604-12.JPG
LULU A RAJ,
9, MTHS Pathanapuram (Kollam)
HS വിഭാഗം കാർട്ടൂൺ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 604-11.JPG
ROSEMIN M RAJAN,
10, സെന്റ് ആൻസ്. ഗേൾസ് എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് കോട്ടയം
HS വിഭാഗം കാർട്ടൂൺ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 604-4.JPG
SIVAPRASAD S P,
10, Govt. H. S. Thirupuram(Thiruvananthapuram)
HS വിഭാഗം കാർട്ടൂൺ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018
Ssk18 604-15.JPG
YADUKRISHNAN U,
9, S.N.V.H.S.S And V.H.S.S Angadical South (Pathanamthitta)
HS വിഭാഗം കാർട്ടൂൺ
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018