സഹായം Reading Problems? Click here


SSK:2019-20/പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ് HSS/B ഗ്രേഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
60-ാമത് സംസ്ഥാന സ്ക്കൂൾ കലോത്സവം
SSK2019-20 901 HSS B 19 39049.JPG

JITHIN NATH J,
11, 39049 - S.M.H.S. PATHARAM, Kollam
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 901 HSS B 24 30050.JPG

ABHINAND SHAJAN,
11, 30050 - St.Xavier's HSS Chemmannar, Idukki
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20

SSK2019-20 901 HSS B 25 34006.JPG

ARAVIND K M,
12, 34006 - Govt HSS Kalavoor, Alappuzha
HSS വിഭാഗം പെൻസിൽ ഡ്രോയിംഗ്
സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2019-20