സഹായം Reading Problems? Click here


Name of your school in English

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

സ്കൂൾ പേജിന്റെ മൂലരൂപത്തിൽ (source code) {{prettyurl|Name of your school in English}} എന്ന വരിയിൽ {{prettyurl| നും }} നും ഇടയിലായി സ്കൂളിന്റെ പേര് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുക. ഉദാ - {{prettyurl|T.T.T.M.V.H.S.S Vadasserikkara}}

വിദ്യാലയത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസം നൽകുമ്പോൾ ചുരുക്ക പേരുകൾ നൽകുക. ഓരോ ചുരുക്കപ്പേരിന് ശേഷവും . (dot) ചിഹ്നം നല്കേണ്ടതാണ്. വാക്കുകൾ തമ്മിൽ സ്പെയ്സ് (space) ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിക്കേണ്ടതാണ്.

തുടർന്ന്, ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസത്തിലുള്ള പേജിൽ നിന്നും സ്കൂൾ താളിലേക്ക് റിഡയറക്ട് ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത്. ഇതിനായി, ഇംഗ്ലീഷ് വിലാസത്തിലുള്ള സ്കൂൾ താളിൽ, ടൂൾബാറിലെ REDIRECT ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ദൃശ്യമാകുന്ന Redirect എന്ന കോഡിൽ മലയാളത്തിലുള്ള സ്കൂൾ പേജിന്റെ പേര് നൽകി സൂക്ഷിക്കുക. ഉദാഹരണം താഴെ.

#REDIRECT [[ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മക്കരപറമ്പ]]


Insert name of your school in {{prettyurl|Name of your school in English}} in edit window of your school page


"https://schoolwiki.in/index.php?title=Name_of_your_school_in_English&oldid=396178" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്