സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് മേരീസ്.എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് ഭരണങ്ങാനം/അക്ഷരവൃക്ഷം/ആശ്വാസതീരം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ആശ്വാസതീരം

എന്തു ക്രൂരമീയവസ്ഥ
കരയുവാനാകുന്നില്ല , സഹിക്കുവാനാകുന്നില്ല
വർധിക്കുകയാണാരാ ദിനവും
ഈ രാഗം ഇനി
അകലുമാ എന്നിൽനിന്ന്
ഒന്നുമറിയാതെ( മൃ(്യുയടയുക
യാണി(ിലും ണ,ദമെന്ന് ആരാ
അലറുന്നു തെ0രുങ്ങി തെ0രുങ്ങി
ഇവയ്ക്കാക്കെ കാരണം
ണ(ടി അകലേക്കെങ്ങും ണ6ാകേണ്ട(ില്ല
നാം തെ8യ്യും പ്രവർത്തികൾ(ൻ
ഫലമല്ലാ ഈ 6രീക്ഷണങ്ങൾ
എത്രയെത്ര മരുന്നുകൾക്കും ബഥലല്ലാ
രാഗം വരാതുള്ള മുൻകരു(ൽ
മരണത്തെ മുന്നിൽ 0ാൻ കാണുന്നു-
വെങ്കിലും ജീവിക്കാൻ ആശയുണ്ടെനിക്ക്
 

അഭിക്ഷേക് അബ്രാഹം
8A സെന്റ് മേരീസ്.എച്ച് എസ്സ്.എസ്സ് ഭരണങ്ങാനം
പാലാ ഉപജില്ല
കോട്ടയം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Ajamalne തീയ്യതി: 05/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത