സഹായം Reading Problems? Click here


സെന്റ് ജോസഫ് സ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.പുല്ലൂരാംപാറ‍/അക്ഷരവൃക്ഷം/മൂകസാക്ഷ്യം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
മൂകസാക്ഷ്യം

ഇതുപോലൊരു കാലമുണ്ടായതില്ലീ
പതിനഞ്ചു വർഷത്തെ ജീവിതത്തിൽ
 കൂട്ടുകാരില്ല കളിചിരി ഇല്ല
 അമ്മതൻ വീട്ടിലേക്കൊരു യാത്രയില്ല
 എല്ലാവരുമൊന്നിച്ച് പള്ളിയിൽ പോയിട്ടു
കാലമതെത്രയായെന്നറിയില്ല
 നാട്ടിൽ നടക്കുവാൻ അനുവാദമില്ല
 കൂട്ടം കൂടുവാൻ അനുമതിയില്ല
 എന്താണ് കാരണം എന്ന് ചൊല്ലിടുകിൽ
 ഭീകരനായ കൊറോണയെന്നോതാം
ഇനിയെത്ര കാലമീ ഏകാന്ത ജീവിതം
ഇനിയെന്നു മോക്ഷമെന്നറിയുവതില്ല
എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ടെല്ലാം ക്ഷമിച്ചുകൊ-
ണ്ടൊറ്റക്കിരിയെ നിർവാഹമുള്ളു
എന്തുവന്നാലും എന്തെന്നിരിക്കിലും
എല്ലാവരുമിനി വീട്ടിലിരിക്കു
ഈ മഹാമാരിയെ ആട്ടിഓടിക്കൂ
ഞാനിതിൻ മാതൃകയായിതാ വീട്ടിൽ
ഏകാകിയായിതാ മൂകമിരിപ്പൂ
ഏകാകിയായിതാ മൂകമിരിപ്പൂ

അലിന്റ ജെയ്സൺ
9 C സെന്റ് ജോസഫ് സ് എച്ച്. എസ്സ്. എസ്സ്.പുല്ലൂരാംപാറ‍
മുക്കം ഉപജില്ല
കോഴിക്കോട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 03/ 05/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത