സഹായം Reading Problems? Click here


സി.കെ.സി.ജി.എച്ച്.എസ്. പൊന്നുരുന്നി/ഇ-വിദ്യാരംഗം‌

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
CC.png
തു‍ഷാരം
ആശംസ | ഗുരുവന്ദനം | പത്രാധിപസമതി | കവിതകൾ | കഥകൾ |ലേഖനങ്ങൾ

പ്രകൃതി പ്രതിഭാസത്തിന്റെ മാസ്മര പ്രഭയിൽ ഈറനണിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന പ്രകൃതി ദേവിയെ ഞാൻ കണ്ടു. ഓരോ പുൽകൊടിത്തുമ്പിലും പറ്റിച്ചേർന്നു നിന്നിരുന്ന ഓരോ മഞ്ഞിൻ കണങ്ങളും എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ സ്വപ്നങ്ങളായിരുന്നുവെന്ന് ഞാനറിഞ്ഞു. ഓരോ തുഷാര ബിന്ദുക്കളും പെറുക്കി സങ്കൽപ്പമന്ദിരം തീർത്തു !
               മന്ദമാരുതൻ തഴുകികൊണ്ടുവന്ന ഈ മുത്തുമണികളെ നിരഞ്ഞ മനസ്സുമായി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്കു സമർപ്പിക്കുന്നു.


          വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സർഗ്ഗവാസനയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ ശ്രദ്ധേയമായപങ്കുവഹിക്കുന്ന ഇത്തരം മാസികകൾ ഇന്ന് ഏറെ പ്രധാനമർഹിക്കുന്നു.എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നു. ഈ"തുഷാര" ബിന്ദുക്കൾക്ക് എല്ലാവിധ ഭാവുകങ്ങളും നേരുന്നുഇ-വിദ്യാരംഗം‌