സഹായം Reading Problems? Click here


മാരാങ്കണ്ടി എം എൽ പി എസ്/ക്ലബ്ബുകൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ

സയൻസ് ക്ലബ്ബ്

ഹെൽത്ത് ക്ലബ്ബ്

പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ്

ഗണിതശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്

സാമൂഹ്യശാസ്ത്ര ക്ലബ്ബ്

കാർഷിക ക്ലബ്ബ്

അറബിക് ക്ലബ്ബ്

ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്