സഹായം Reading Problems? Click here


ബാലികാലയം എൽ പി എസ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/പാലിച്ചീടാം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പാലിച്ചീടാം

      പാലിച്ചീടാം

വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിച്ചീടാം
രോഗങ്ങളെ തുരത്തീടാം
വൃത്തിയുള്ള കൂട്ടരേ കണ്ടാൽ
അണുക്കൾ ഓടി ഒളിച്ചീടും
ആഹാരത്തിനു മുൻപും പിൻപും
കൈകൾ നന്നായ് കഴുകീടാം
രോഗാണുക്കൾ നമ്മളെ വിട്ട്
പേടിച്ചയ്യോ തക തക തെയ്


 

ഇഷിക പി
4 A ബാലികാലയം എൽ പി സ്കൂൾ
കണ്ണൂർ സൗത്ത് ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Mtdinesan തീയ്യതി: 29/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത