സഹായം Reading Problems? Click here


പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക

അപ്‌ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്രമാണങ്ങളും ഈ പ്രത്യേക താളിൽ കാണാവുന്നതാണ്.

പ്രമാണങ്ങളുടെ പട്ടിക
 
തീയതി പേര് ലഘുചിത്രം വലിപ്പം വിവരണം പതിപ്പുകൾ
14:46, 6 ഒക്ടോബർ 2016 Header2.jpg (പ്രമാണം) 291 കെ.ബി.   3
15:49, 25 ഒക്ടോബർ 2009 KATHAKALI2.png (പ്രമാണം) 49 കെ.ബി.   1
23:40, 23 ഒക്ടോബർ 2009 P77a.png (പ്രമാണം) 79 കെ.ബി.   1
23:38, 23 ഒക്ടോബർ 2009 P311a.png (പ്രമാണം) 113 കെ.ബി.   1
11:04, 21 ഒക്ടോബർ 2009 Wikipedia-logo-en.png (പ്രമാണം) 4 കെ.ബി.   1
10:13, 21 ഒക്ടോബർ 2009 Wikimedia-logo.png (പ്രമാണം) 771 ബൈ   1
10:12, 21 ഒക്ടോബർ 2009 Wbar white.jpg (പ്രമാണം) 622 ബൈ   1
09:38, 21 ഒക്ടോബർ 2009 Wikiversity beta.png (പ്രമാണം) 4 കെ.ബി.   1
23:21, 20 ഒക്ടോബർ 2009 Wikisource-logo.png (പ്രമാണം) 3 കെ.ബി.   1
23:04, 20 ഒക്ടോബർ 2009 Wiktionary-logo-51px.gif (പ്രമാണം) 523 ബൈ   1
22:59, 20 ഒക്ടോബർ 2009 Wikiquote-logo.svg.png (പ്രമാണം) 2 കെ.ബി.   1
22:54, 20 ഒക്ടോബർ 2009 Wikibooks-logo.svg.png (പ്രമാണം) 2 കെ.ബി.   1
"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:പ്രമാണങ്ങളുടെ_പട്ടിക/Admin" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്