സഹായം Reading Problems? Click here


അവശ്യ വർഗ്ഗങ്ങൾ

 1. 1 മുതൽ #50 വരെയുള്ള പരിധിയിലെ 50 ഫലങ്ങൾ താഴെ പ്രദർശിപിക്കുന്നു.

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

 1. വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (443 അംഗങ്ങൾ)
 2. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018-19ൽ HSS വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (347 അംഗങ്ങൾ)
 3. Kssk‏‎ (344 അംഗങ്ങൾ)
 4. സംസ്ഥാന സ്കൂൾ കലോത്സവം-2018ൽ HSS വിഭാഗം തയ്യാറാക്കിയ രചനകൾ‏‎ (301 അംഗങ്ങൾ)
 5. Photo‏‎ (198 അംഗങ്ങൾ)
 6. വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (111 അംഗങ്ങൾ)
 7. കൂത്തുപറമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (106 അംഗങ്ങൾ)
 8. Kasargod വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങള്‍‏‎ (106 അംഗങ്ങൾ)
 9. തൊടുപുഴ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (104 അംഗങ്ങൾ)
 10. നെടുമങ്ങാട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (103 അംഗങ്ങൾ)
 11. കാസറഗോഡ് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (102 അംഗങ്ങൾ)
 12. ചാവക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങള്‍‏‎ (99 അംഗങ്ങൾ)
 13. റവന്യൂ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (99 അംഗങ്ങൾ)
 14. പീരുമേട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (96 അംഗങ്ങൾ)
 15. മാവേലിക്കര വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (95 അംഗങ്ങൾ)
 16. അരീക്കോട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (94 അംഗങ്ങൾ)
 17. തളിപ്പറമ്പ് നോർത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (90 അംഗങ്ങൾ)
 18. ചടയമംഗലം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (89 അംഗങ്ങൾ)
 19. നിലമ്പൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (88 അംഗങ്ങൾ)
 20. മഞ്ചേരി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (88 അംഗങ്ങൾ)
 21. നെടുമങ്ങാട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ സർക്കാർ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (87 അംഗങ്ങൾ)
 22. കരുനാഗപ്പള്ളി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (87 അംഗങ്ങൾ)
 23. പാപ്പിനിശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (84 അംഗങ്ങൾ)
 24. വർക്കല വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (83 അംഗങ്ങൾ)
 25. മങ്കട വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (82 അംഗങ്ങൾ)
 26. മണ്ണാർക്കാട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (81 അംഗങ്ങൾ)
 27. ഗ്രേഡ് 6.5 ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (81 അംഗങ്ങൾ)
 28. ഇരിട്ടി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (80 അംഗങ്ങൾ)
 29. അടൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (80 അംഗങ്ങൾ)
 30. മാടായി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (79 അംഗങ്ങൾ)
 31. വലപ്പാട് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (79 അംഗങ്ങൾ)
 32. കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (78 അംഗങ്ങൾ)
 33. കുന്നുമ്മൽ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (77 അംഗങ്ങൾ)
 34. ഷൊർണ്ണൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (77 അംഗങ്ങൾ)
 35. Kerala School Kalolsavam 2018‏‎ (76 അംഗങ്ങൾ)
 36. തലശ്ശേരി സൗത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (74 അംഗങ്ങൾ)
 37. പയ്യന്നൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (74 അംഗങ്ങൾ)
 38. വടകര വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (73 അംഗങ്ങൾ)
 39. മേലടി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (73 അംഗങ്ങൾ)
 40. വണ്ടൂർ വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (72 അംഗങ്ങൾ)
 41. വേങ്ങര വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (72 അംഗങ്ങൾ)
 42. ചോമ്പാല വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (71 അംഗങ്ങൾ)
 43. കൂത്തുപറമ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ എയ്ഡഡ് വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (71 അംഗങ്ങൾ)
 44. പട്ടാമ്പി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (71 അംഗങ്ങൾ)
 45. പകർപ്പവകാശ വിവരങ്ങൾ ചേർക്കാത്ത പ്രമാണങ്ങൾ‏‎ (70 അംഗങ്ങൾ)
 46. റാന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (70 അംഗങ്ങൾ)
 47. ചൊക്ലി വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (70 അംഗങ്ങൾ)
 48. താമരശ്ശേരി വിദ്യാഭ്യാസ ജില്ലയിലെ ഗ്രേഡ് 6.5 ഉള്ള വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (70 അംഗങ്ങൾ)
 49. വെളിയം വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (69 അംഗങ്ങൾ)
 50. തലശ്ശേരി നോർത്ത് വിദ്യാഭ്യാസ ഉപ ജില്ലയിലെ വിദ്യാലയങ്ങൾ‏‎ (68 അംഗങ്ങൾ)

മുമ്പത്തെ 50 | അടുത്ത 50 എണ്ണം കാണുക (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

"https://schoolwiki.in/പ്രത്യേകം:ആവശ്യമുള്ള_വർഗ്ഗങ്ങൾ" എന്ന താളിൽനിന്നു ശേഖരിച്ചത്