സഹായം Reading Problems? Click here


നിടുവാലൂർ യു .പി .സ്കൂൾ‍‍‍‍ ചുഴലി/പ്രവർത്തനങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂളിനെക്കുറിച്ച്സൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരങ്ങൾ
2022 അഗ്രോഫ്രൈന്റിലി സ്കൂൾ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ 12 വർഷങ്ങളായി നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന വിദ്യാലയമാണ് നിടുവാലൂർ എയു പി സ്കൂൾ. സ്കൂൾ മാനേജർ അനുവദിച്ച വയലിലാണ് കൃഷി ചെയ്യുന്നത്. കോവിഡ് മൂലം സ്കൂൾ അടച്ചതിനാൽ 2020-21 കൃൽിചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. എങ്കിലും 2021-22 വർഷത്തിൽ കുട്ടികളെ കൃഷിചെയ്യുന്നതിന് വേൺി വയലിലിറക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും സ്കൂൾ കൃഷി നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി കൊയ്ത്തുത്സവത്തിൽ 2022 ജനുവരി 7ന് കുട്ടികളെ കൊയ്ത്തുത്സവത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു.
   2022 റിപബ്ലിക് ദിനത്തിൽ പോസ്റ്റർ രചന,(എന്റെ ഭാരതം എത്രസുന്ദരം,)ഫോട്ടോഗ്രാഫി (ഭാരതം വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാട്) നടത്തി.

Images/5/53/NAUP-13462-06.jpeg

പോസ്റ്റർരചന - റിപബ്ലിക്ദിനം- എന്റെ ഭാരതം എത്ര സുന്ദരം
റിപബ്ലിക് ദിനം -എന്റെ ഭാരതം എത്ര സുന്ദരം- പോസ്റ്റർ-ഡിജിറ്റൽ
അഗ്രോ ഫ്രൈന്റിലി സ്കൂൾ -കൊയ്ത്തുത്സവം- 2022-jan-7
Agro-frinedly school- 2022 jan 7
റിപബ്ലിക് ദിന പ്രവർത്തനം- ഫോട്ടോ മത്സരം-ഭാരതം വൈവിധ്യങ്ങളുടെ നാട്

പ്രമാണം:PREPRIMERY 21.2.2022 PRAVESANOLSAVAM.docx PRE PRIMERY PRAVESANOLSAVAM 21.2.2022

പ്രമാണം:DINACHARANAM.docx DINACHARANAM 21, 2 .2022

madhuram malayalam keyeshuthu masika
school premier league 4th season champain chelsi @ niduvaloor

school permier leauge 4th season at 7O city nellikkunnu chengalayi on 1.3.2002