സഹായം Reading Problems? Click here


ദി ആലുവ സെറ്റിൽമെൻറ് എച്ച്.എസ്.എസ് ആലുവ/അദ്ധ്യാപകർ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

Settlement H.S.S, UCC P.O., Aluva - 683102


List of High School and Higher Secondary Teachers

No Name Qualification Subject
1 Mrs. Annie Philip MSc, BEd Botany
2 Mrs. Girija A.M. Praveen L.T.T. Hindi
3 Mrs. Susamma Mani MA, BEd English
4 Mrs. Sreelatha K.R. BA, BEd Malayalam
5 Mrs. Umadevi R. MA, BEd Malayalam
6 Mrs. Binu T. Baby BSc,BEd Mathematics
7 Mrs. Anniemol Alex BSc, BEd Mathematics
8 Mrs. Rebecca Abraham BSc, MA, BEd Physics
9 Mrs. Saira Beevi K.K. MA, BEd Malayalam
10 Mrs. Asha Thomas MA, BEd Hindi
11 Mrs. Lulu Paul BSc, BEd Biology
12 Mrs. Jayasree R. MSc, BEd Computer Science
13 Mrs. Lizy M. Jose BSc, BEd Mathematics
14 Mrs. Anitha MSc, BEd Zoology
15 Miss. Bincy P.A. MA, BEd Economics
16 Mrs. Sini K.T. MSc, BEd Mathematics
17 Mrs. Kala K. Pillai MA, BEd Malayalam
18 Mrs. Sheeja Paul BA, BEd Social Science
19 Mrs. Deepa Nair MA, BEd Economics
20 Mrs. Jincy Aney Mathew MSc, BEd Physics
21 Mrs. Joby George MA, BEd Social Science
22 Mrs. Divyamol BSc, BEd, PGDCA Computer Science
23 Mrs. Raji M.D. BSc, BEd Chemistry
24 Mrs. Basile MCA Computer Science
25 Mrs. Saija Venus MA, BEd Social Science
26 Mrs. Kunjumol Joseph *** Craft
27 Mr. Jayakumar P.V. *** Music
28 Mr. Shoji *** Dance
29 Miss. Nirmala MA, BEd English
30 Mrs. Lalitha BSc,BPEd Physical Education
31 Mrs. Babi MSc,BEd Physical Education
32 Mrs. Martina MSc,BEd Chemistry

List of Nursery and Lower Primary School Teachers

Sl Name Qualification
1 Rev.Fr.A.V.Mathew BSc, BEd
2 Mrs. Elizabeth George BSc,BEd.
3 Mrs. Nisha O.S MA, BEd
4 Mrs. Fernandez Sheeba Rose Marie. NT Certificate
5 Mrs. Elsamma T. Paul. P.P.T.C
6 Mrs. Anitha Robert NT Certificate
7 Mrs. Beena Issac BA, CC
8 Mrs. Asha Varghese BSc, BEd