ജി. എൽ. പി. എസ്. തേവന്നൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/കോവിഡ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
കോവിഡ്

മാനവർക്കൊക്കയും ആപത്തുമായെത്തി
ഒരുചെറുജീവിയിവൻ കോവിഡ്
ഇവെനതൊട്ടാൽ ചുമയും പനിയും
പിന്നെയോവാസം ഒറ്റയ്ക്കാണേ
ലോകം മുഴുവൻ ഇവന്റെ മുന്നിൽ
തകർന്നുവീണു ഞൊടിയിടയിൽ.
നമ്മുടെ നാടീ കൊച്ചു നാട്
പൊരുതി ജയിക്കും ഇവനോട്
മാസ്ക് ധരിക്കൂ കൈകൾ കഴുകൂ
വീട്ടിലിരിക്കൂ ചെയിൻമുറിക്കൂ
മുദ്റാവാക്ക്യം പലതാണേ
പാലിച്ചാൽ ഫലം വലുതാണേ
  

നന്ദ കിഷോർ
2 ഗവ. എൽ. പി. എസ് ., തേവന്നൂർ, വെളിയം, കൊല്ലം
വെളിയം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 20/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത