ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് തിരുമാറാടി/നീരജ പ്രേംനാഥിന്റെ കവിത

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

മഴക്കാലം

ഈ മഴക്കാലം കാണുമ്പൊൾ

ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നു

എന്റെ മുത്തശ്ശി പറഞ്ഞു തന്ന

ആ കഥയുടെ വിസ്മയം

മഴയുടെ രസങ്ങൾ ആസ്വദിച്ചു

കളിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം

എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലല്ലോ

ഈന്നോന്നു മഴയത്ത് ഇറങ്ങിയാൽ

പനി,ഗുനിയ ,വൈറസ് എന്നിങനെ അനവധി

രോഗംങൾ

എന്തു മലിനമാണ്‌ ഈ ഭുമി

എന്തു മടുതതാണ് ഈ ജീവിതം

ഈ മലിനമായ ഭുമിക്കിയടിയിൽ

എനിക്ക് കുളിർമയെകിയ

മഴേ നിന്നെ ഞാൻ ഒരുപാടു

സ്നേഹിക്കുന്നു .....

-നീരജ പ്രേംനാഥ് (ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് തിരുമാറാടി)
Kavitha.ramseena.jpg


-Ramseena (ജി.വി.എച്ച്.എസ്സ്.എസ്സ് Karuvarakundu)