സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എൽ.പി.എസ് തരിശ്/ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലബ്ബ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

-word championമത്സരം -
കുട്ടികൾക്കു ഒരു വിഷയം നൽകുന്നു.. ആ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഴുതുന്നവർ ചാമ്പ്യൻമാർ ആവുന്നു.. അവർക്ക് സ്റ്റാർ സ്ലിപ് നൽകുന്നു.. ഓരോ ആഴ്ചയും ഈ മത്സരം തുടരുന്നു.. english day ആചരിക്കൽ
എല്ലാ ബുധൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഡേ ആയി ആചരിക്കുന്നു.. സ്പെഷ്യൽ പ്രോഗ്രാം അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു -english അസംബ്ലി


ഇംഗ്ലീഷ് ക്യാമ്പ് 3, 4 ക്ലാസ്സിലെ കുട്ടികൾക്കു ഇംഗ്ലീഷ് അനായാസമായി കൈ കാര്യം ചെയ്യാൻ ക്യാമ്പുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. സ്‌കിറ്റുകൾ നടത്തുകയും പേടികൂടാതെ ഇംഗ്ലീഷ് ഇന്റെറാക്ഷൻ ഇന്റെറാക്ഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അവസരവും നൽകുന്നു