ജി.എൽ.പി.എസ്.ചെരിപ്പാടി‍‍‍/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം
  • കളിസ്ഥലം
  • ഭക്ഷണശാല
  • പുസ്തകശാല
  • കൃഷിത്തോട്ടം
  • വിവിധ സ്‌കോളർഷിപ്പുകൾ
  • പ്രത്യക പരിശീലനങ്ങൾ
  • വിവിധ ക്ലബ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ
  • വിദ്യവാഹിനി യാത്ര സൌകര്യം