സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/സ്ത്രീ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
സ്ത്രീ

അമ്മയാണെൻ സോദരിയാണെൻ
കാമുകിയാണു നീ;
ഭൂവിലെൻ പിറവി നൽകിയവളേ!
ഭൂലോകം വണങ്ങിടും
മാതാവാണു നീ;
എന്നാലിന്നു നിൻ പ്രതീകം
മങ്ങിപ്പോയീടുന്നു;
വേർതിരിവോടെ കണ്ടീടുന്നു
നാരിയെ.
കാമക്കണ്ണുകളുലയുന്ന
ലോകമായ് മാറുന്നു
താഴ്ത്തീടുന്നു എന്നും നിന്നെ.
ലോകത്തിൻ മുന്നിൽ
പതറാതെ നിൽക്കു നീ ഉളളകാലം,
ഒതുക്കല്ലേ ജീവിതം
നാലു ചുവരുകൾക്കുളളിൽ;
പതിയണം നിന്നടയാളം
ചരിത്രത്തിൽ...
     

ഗുരുവായൂരപ്പൻ കെ സി
9 A ജി.എച്ച്.എസ്സ്.ബമ്മണൂർ
കുഴൽമന്ദം ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Padmakumar g തീയ്യതി: 19/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത