സഹായം Reading Problems? Click here


ജി.എം.യു.പി.സ്കൂൾ കൊടിഞ്ഞി/അക്ഷരവൃക്ഷം/നല്ലൊരു നാളേക്കായ്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
നല്ലൊരു നാളെക്കായ്

കൊറോണയെ തുരത്താൻ,
ഒറ്റക്കെട്ടായ് പൊരുതേണം....

പേരുകൾ മാറുമ്പോൾ,
ഭയക്കണമീവൈറസിനെ....

മഹാമാരി മാറുംവരെ,
വീട്ടിൽത്തന്നെ കഴിയേണം....

വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിച്ചാൽ,
അതിജീവിക്കാം കൊറോണയെ......

സാമൂഹികാകലം പാലിച്ച്,
സമൂഹവ്യാപനം
തടയുക നാം....

സ്വപ്നം കാണുക നല്ലൊരു പുലരിക്കായ്....
പോരാടുക നല്ലൊരു നാളേക്കായ്.......

ഗാഥ സുധീർ
3A ജി എം യു പി സ്കൂൾ കൊടിഞ്ഞി
താനൂർ ഉപജില്ല
മലപ്പുറം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Santhosh Kumar തീയ്യതി: 23/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത