സഹായം Reading Problems? Click here


ഗുഹാനന്തപുരം എച്ച് എസ് എസ് ചവറ സൗത്ത് / യോഗ ക്ലബ് .

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search

യോഗ ക്ലബ്

ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ ടീച്ചർ ,എൻ സി സി ഓഫീസർ എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ യോഗ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു യോഗ നിരന്തരം പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ,യോഗയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദിനങ്ങൾ ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു