സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മങ്ങാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ശുചിത്വം2

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ശുചിത്വം

അഴുക്കിനെ നീക്കിക്കള -
യുന്നതല്ലയോ ശുചിത്വം
ശുചിത്വമാക്കീടാം മണ്ണും
വിണ്ണും മാനവനേയും.
നമുക്കൊന്നായി അണിചേരാം
ശുചിത്വ കേരളത്തിനായ്
ശുചിത്വം കൊണ്ട് നേരിടാം
ഏതു രോഗത്തിൻ കണികയും.
ശുചിത്വമായ ഭുമിയും
ശുചിത്വമായ ലോകവും
ശുചിത്വമായ മനുജനും
അതാവട്ടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം.
 

ആമിന എസ്
5 എ ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ മങ്ങാട്
കൊല്ലം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത