സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കോയിക്കൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/വിപത്തിനെതിരെ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാവിപത്തിനെതിരെ

വൈറസ്സാം കൊറോണയെ
ഭയന്നിടുന്ന മർത്യരെ
മറച്ചിടൂ വദനവും
കഴുകിടൂ കരങ്ങളും
കൂട്ടമൊന്നും കൂടിടൊല്ലേ
വീടിനുള്ളിൽ സുരക്ഷിതം
നാടു മൊത്തം പേടിയോടെ
വിറങ്ങലിച്ചു നിന്നിട്ടും
പങ്കുചേരാം നാടിനെന്നും
നന്മ വരും നാളേക്കായി
ഒരുമയോടെ ഒത്തുചേർന്ന്
കൊറോണയെ തുരത്തിടാം
വൃത്തിയോടെ പ്രകൃതിയെ
കരങ്ങളിൽ ഒതുക്കണം
സത്യമുള്ള മാർഗ്ഗത്തിൽ
സഞ്ചരിക്കണം സദാ
പ്രകൃതിയെന്ന സത്യത്തെ
വിസ്മരിച്ചു പോകവേ
കൊറോണയും നിപ്പയും
കീഴ്പ്പെടുത്തിടും വീണ്ടും
ഇനിയും നമ്മൾ ഉണരണം
ഒരുമയോടെ ചേരണം
വൈറസാം മാരിയെ
പൊരുതി നാം ജയിച്ചിട്ടും.

നയന എ.എസ്.
9 B ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ കോയിക്കൽ
കൊല്ലം ഉപജില്ല
കൊല്ലം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannankollam തീയ്യതി: 19/ 06/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത