ഗവ. യൂ. പി. സ്കൂൾ ഇടപ്പള്ളി/സൗകര്യങ്ങൾ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
സ്കൂൾസൗകര്യങ്ങൾപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ലബ്ബുകൾചരിത്രംഅംഗീകാരം

1)ലൈബ്രറി ,

2)ഓപ്പൺ സ്റ്റേജ്

3)പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്

4)വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് (ജനറൽ വർക്ഷോപ് )