സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് കുലശേഖരം/അക്ഷരവൃക്ഷം/അതിജീവനം/മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരി


പൊരുതാം പൊരുതാം
ഒന്നിച്ചു പോരാളിയെപോൽ
പൊരുതാം നമുക്ക്

നന്മയുള്ള മനസ്സിൽ
വെണ്മയുള്ള തൂവാലയായി
മുഖപടമാക്കി പൊരുതാം

കോവിഡിനെ തുരത്താം
കൈകൾ കഴുകി കൈകൾ കഴുകി
അകന്നു നിന്ന് സ്നേഹിക്കാം

കടൽ കടന്നു വന്ന മഹാമാരിയെ
ഏഴാം കടലിനക്കരെ കടത്താം
പൊരുതി പൊരുതി മുന്നേറാം

കോവിഡിനെ നമുക്ക് തോൽപിക്കാം
വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിച്ചു
കോവിഡിനെ നമുക്ക് തോൽപിക്കാം

 

വിശ്വജിത് A L
7 A ഗവ: UPS കുലശേഖരം
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത