സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. യു പി എസ് കണിയാപുരം/അക്ഷരവൃക്ഷം/രോഗ പ്രതിരോധം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രോഗ പ്രതിരോധംകപ്പയും വേണ്ട ചേനയും വേണ്ട
വേണ്ട നമുക്ക് ഇന്ന് ചക്കയും ചീരയും
മടിയന്മാർ ആയി മാറുന്ന നമ്മൾ
എങ്ങനെ ഇവയെല്ലാം നട്ടുവളർത്തും

വേണം നമുക്കിന്ന് പിസയും ബർഗറും
വാട്സപ്പും സ്റ്റാറ്റസും ആയി മുന്നേറുന്നു നാം
ഭക്ഷണകാര്യത്തിൽ ഇന്നേ മാറണം നമ്മൾ

ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ പിടിപെടും മുമ്പേ
രോഗപ്രതിരോധശേഷി നേടി
മാറ്റണം മാറാരോഗങ്ങളെ

അറഫ എ
7 E ഗവ. യു പി എസ് കണിയാപുരം
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 20/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത