സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. പി. എസ്. എം. എൽ. പി. എസ് കാട്ടാക്കട/അക്ഷരവൃക്ഷം/പ്രകൃതി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പ്രകൃതി

പ്രകൃതി നീ മനോഹരി
നിന്നെ മലിനമാക്കുന്ന മനുഷ്യർ
വിഷം കായ്ക്കുന്ന പാടങ്ങളും
മലിനമാകുന്ന അന്തരീക്ഷവും
പുഴകളും തോടുകളും
മലിനമാക്കി മനുഷ്യർ പായുന്നു
രോഗങ്ങൾ പെരുകുന്നു
പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയാതെ
നിന്നെ സ്നേഹിച്ച്
മടങ്ങാം നമുക്ക് ആ പഴയകാലത്തേക്ക്.
 

അനാമിക .എസ്.ദിലീപ്
2 A ഗവ. പി. എസ്. എം. എൽ. പി. എസ് കാട്ടാക്കട
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 21/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത