സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ പി എസ് തോന്നക്കൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/രോഗപ്രതിരോധശേഷി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
രോഗപ്രതിരോധശേഷി

കാലാവസ്ഥയുടെ മാറ്റത്താൽ
പല പല രോഗം വരുന്നുണ്ടേ
രോഗാണുക്കൾ എത്തുമ്പോൾ
അവയെ നാം തുരത്തേണം
രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്കായ്
ധാന്യകങ്ങൾ കഴിക്കേണം
ശരിയായ ഉറക്കം ലഭിക്കേണം
പച്ചക്കറിയും പഴവർഗങ്ങളും
ആഹാരത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണം
ജലം ധാരാളം കുടിക്കേണം
അമിത മധുരം ഒഴിവാക്കേണം
ശരിയായ വ്യായാമം ചെയ്യേണം
ഇലക്കറികൾ കഴിക്കേണം
വൃത്തിയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കേണം
അമിത സമ്മർദ്ദം ഒഴിവാക്കേണം
വ്യക്തി ശുചിത്വം പാലിക്കേണം
നമ്മുടെ ജീവൻ നിലനിർത്താനായ്
നാം തന്നെ ശ്രമിക്കേണം

ഗംഗ. എ. എസ്
2 D ഗവ. എൽ പി എസ് തോന്നക്കൽ
കണിയാപുരം ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത