സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ് അരുവിക്കര പുന്നാവൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ചക്കര മാമ്പഴം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ചക്കര മാമ്പഴം

ചക്കര മാവിൻ കൊമ്പത്തു
ചക്കര മാമ്പഴം ഒന്നുണ്ടേ
ചക്കര മാമ്പഴം കൊത്താനായി
ചക്കി കാക്ക ഇരിപ്പുണ്ടേ
ചക്കി കാക്കേ ചങ്ങാതി
ചക്കര മാമ്പഴം തരുമോ നീ
ചക്കര മാമ്പഴം തന്നാലോ
ചക്കരയുമ്മ താരാമല്ലോ
ചക്കരക്കുട്ടാ അണ്ണാനെ
ചക്കര മാമ്പഴം തരുമോ നീ
ചക്കര മാമ്പഴം തന്നാലോ
ചക്കര പൂങ്കുല തരാം ഞാൻ


രജിഷ്‌മ
2 ഗവ. എൽ. പി. എസ് അരുവിക്കര പുന്നാവൂർ
കാട്ടാക്കട ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sathish.ss തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത