സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. നാവായിക്കുളം/അക്ഷരവൃക്ഷം/പൂമ്പാറ്റ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പൂമ്പാറ്റ


പൂമ്പാറ്റ

പൂവുകൾ തോറും പാറി നടക്കും വർണപ്പൂമ്പാറ്റ
 പൂന്തേൻ നുകരും പൂമ്പാറ്റ
വർണ്ണ ചിറകുള്ള പൂമ്പാറ്റ
 എനിക്കും കൊതിയായി വർണ്ണച്ചിറകുകൾ വീശി
 നിന്നോടൊപ്പം കൂടീടാൻ.

 

കനിഹ വി
4 C ഗവ. എൽ. പി. എസ്സ്. നാവായിക്കുളം
കിളിമാനൂർ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sheelukumards തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത