സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എസ് എസ് എൽ പി എസ് കരമന/അക്ഷരവൃക്ഷം/ കൊറോണയെ തുരത്താം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണയെ  തുരത്താം

വൈറസ്സാണ്  വൈറസ്സ്
കൊറോണ എന്നൊരു വൈറസ്സ്
വരാതെ നോക്കണം  കൂട്ടുകാരേ

കൈകൾ സോപ്പിട്ടു കഴുകിടേണം
നിത്യവും നന്നായി കുളിച്ചിടേണം
അല്ലെങ്കിൽ  കൊറോണ ബാധിച്ചിടും

പുറത്തിറങ്ങി നടന്നീടല്ലേ
വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്നിടേണം
കോറോണയെ നമുക്ക് ഓടിച്ചിടാം

അശിതലക്ഷ്മി എ യു
2 A ഗവ. എസ് എസ് എൽ പി എസ് കരമന
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത