സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ. എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് പാപ്പനംകോട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/LITTLE KITE

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
LITTLE KITE

Little Girl : Little kite little kite where do you go?

Little Kite :I fly up and trying to touch the sky.

Little Girl: Little Kite Little Kite when you touch the sky what do you feel?

Little Kite:Little Girl Little Girl when I touch the sky I fill with hope.

Little Girl: Little Kite Little Kite will you take me too with you?

Little Kite: Little Girl Little Girl l will try to take you too.

നയന എ എസ്
4 എ ഗവ. എച്ച് എസ് എൽ പി എസ് പാപ്പനംകോട്
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത