സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവ.യു.പി.എസ്സ് അയിരൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഹാവ്യാധി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാവ്യാധി

 മഹാവ്യാധി
കൊറോണ എന്നൊരു വ്യാധി
ൈചനയിൽ നിന്നൊരു വ്യധി
ലോകം വിഴുങ്ങും വ്യധി
ഇത് മഹാവ്യാധി

ൈവറസിനെ ചെറുക്കാൻ ജാഗ്രത വേണം
സർക്കാർ നിർദേശം പാലിക്കേണം
ൈകകൾ ശുചിയായ് സൂക്ഷിച്ചാൽ
വ്യക്തിശുചിത്വം പാലിച്ചാൽ

തുടച്ചുനീക്കാം ലോകത്തിൽ നിന്നും
ഈ മഹാവ്യാധിയെ.

അരുണിമ എം എസ്
4 B ഗവ യു പി എസ്സ്,അയിരൂർ
വർക്കല ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത