സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെൻറ്, എച്ച്.എസ്. എസ് പുന്നമൂട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ഭൂമി സ്വന്തം അമ്മ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ഭൂമി സ്വന്തം അമ്മ

പുലരിയിൽ മുറ്റത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ
കൂറ്റൻ മരമൊന്ന് താഴെ വീണു
ഓമനിച്ചാരോ വളർത്തിയ
അരുമയാം വൃക്ഷമൊന്നാണിതല്ലോ
പൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന മാനുഷർചുറ്റിലും
കരൾപൊട്ടി കേഴുന്ന അരുമകിളികളും
അവയുടെ തോഴരും
കാടും മലകളും തേങ്ങുന്നു
ഈ മരമൊന്നിനായി
ഈ പച്ചപ്പിനായി
ആപത്തകറ്റാനും ആരോഗ്യം നേടാനും
കാടും കിളികളും വേണമല്ലോ
നമ്മുടെ ജീവനായി കാടുവേണം
സ്നേഹിക്കഭൂമിയെ പാലിക്ക ഭൂമിയെ
ജീവനെപ്പോൽ സ്വന്തം അമ്മയെപ്പോൽ
സ്വന്തം അമ്മയെപ്പോൽ

സൂര്യനന്ദ ആർ എസ്
2 A ഗവ. മോഡൽ എച്ച് എസ്സ് എസ്സ് , പുന്നമൂട്
തിരുവനന്തപുരം സൗത്ത് ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത