സഹായം Reading Problems? Click here


ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി.എസ് മുദാക്കൽ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ പതറാതെ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
പതറാതെ

ചൈനയിൽ ജീവിച്ച വൈറസിന്
കോവിഡ് -19 എന്ന പേരിൽ
ഏഷ്യയിലൂടെ യൂറോപ്പിലൂടെ
ദൈവത്തിൻ സ്വന്തമെൻ നാട്ടിലെത്തി

കേരളനാട്ടിൻ ജനതതൻ ജീവിതം
ദുസ്സഹമാണെന്നറിഞ്ഞിടുന്നു
ദുരിതങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭയപ്പെടില്ല
പതറാതെ ....കേരളം മുന്നോട്ട്

പ്രവീൺ പി എസ്
2 A ഗവഃ എൽ പി എസ് മുദാക്കൽ
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത