സഹായം Reading Problems? Click here


കെ. ജി. എസ്. യു. പി. എസ്. ഒറ്റൂർ/അക്ഷരവൃക്ഷം/ മഹാവ്യാധി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാവ്യാധി

എവിടെ നിന്നോ വന്നൊരു മഹാവ്യാധി
ലോകം മുഴുവൻ കവർന്നിടുന്നു.
ദരിദ്രനും ധനികന്നും വ്യത്യാസമില്ല
താണ്ഡവമാടും കൊ വിഡ് 19
അകലവും ശുചിത്വവും പാലിച്ച്
മുഖമൂടി ധരിച്ചും തുരത്താം
കൈകോർക്കാതെ മനം -
കോർത്ത് ഒന്നിച്ച് നേരിടാം
കൊവിഡ് എന്ന മഹാവ്യാധിയെ 

കൃപ എം
7 A കെ.ജി.എസ്.പി.യു.പി.എസ്സ്. ഒറ്റൂർ
ആറ്റിങ്ങൽ ഉപജില്ല
തിരുവനന്തപുരം
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Sai K shanmugam തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത