സഹായം Reading Problems? Click here


കെ. എ. യു. പി. എസ് എലമ്പുലാശ്ശേരി/അക്ഷരവൃക്ഷം/ജീവിതം

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
ജീവിതം

അടുപ്പിലിട്ട
ഒരു വിറകുകൊള്ളിയാണ്
ജീവിതം
അടുപ്പിൽ കിടന്ന്
എരിഞ്ഞുതീരാനാണ്
അതിനു വിധി
കുഴലിലൂടെ വരുന്ന
ആരുടെയോ ശ്വാസം
ഇടക്ക് കൂട്ടിനെത്തും
തന്നെ തീയിലിട്ട ശത്രുവിന്
അന്നം നൽകി
ഒടുവിൽ
പുറംതള്ളപ്പെടും

ഷിബില ടി
6 ബി കെ. എ. യു. പി. എസ് എലമ്പുലാശ്ശേരി
ചെർപ്പുളശ്ശേരി ഉപജില്ല
പാലക്കാട്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Latheefkp തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത