സഹായം Reading Problems? Click here


കെഐഎഎൽപിഎസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്/അക്ഷരവൃക്ഷം/ മഹാമാരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഹാമാരി

മഹാമാരി മഹാമാരി
കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി
പലരുടെയും ജീവനെടുത്തു
എല്ലാവരെയും കഷ്ടത്തിലാക്കി.
  
പഠനമില്ല പരീക്ഷയില്ല
കൂട്ടരില്ല കളിയുമില്ല
മഹാമാരി മഹാമാരി
കൊറോണ എന്ന മഹാമാരി

നഫീസത്ത്.പി.
1 A കെഐഎഎൽപിഎസ് കാഞ്ഞങ്ങാട്
ഹോസ്ദുർഗ്ഗ് ഉപജില്ല
കാസർഗോഡ്
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Vijayanrajapuram തീയ്യതി: 15/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത