സഹായം Reading Problems? Click here


കീഴല്ലൂർ നോർത്ത് എൽ പി എസ്/അക്ഷരവൃക്ഷം/കൊറോണപ്പാട്ട്

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
കൊറോണപ്പാട്ട്

അ.....അകലം പാലിക്കാം
ഇ........ഈ കോവിഡ് കാലത്ത്
ഉ.........ഉണർന്നു പ്രവർത്തിക്കാം
എ.......എവിടെയും പോകാതെ
ഐ....ഐക്യത്തോടെ നാം
ഒ........ഒരുമതൻ മനസ്സുമായ്
ഓ......ഓടി നടക്കും വൈറസ്സിനു
ഔ......ഔഷധമില്ലല്ലോ
ക.......കാരണമില്ലാതെ
ച........ ചുറ്റിനടന്നാലോ
ട ........ടപ്പേ .....ടപ്പേ
ത........തല്ലു കൊള്ളൂല്ലേ
പ........പനിയും ചുമയും വന്നാലോ
യ........യാത്രകൾ ഒഴിവാകാം
 

ദേവനന്ദ് വി കെ
4 A കീഴല്ലൂർ നോർത്ത് എൽ പി എസ്
മട്ടന്നൂർ ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - supriyap തീയ്യതി: 28/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത