സഹായം Reading Problems? Click here

കാര്യനിർവാഹകരുടെ പരിശീലനകളരി

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്

കാര്യനിർവാഹകരുടെ വിവരങ്ങൾ

കാര്യനിർവാഹകരുടെ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്താൻ താഴെ ഉൾപ്പെടുത്തിയ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം

{{Infobox user 
| image=1108.jpg
| name      = ശബരിഷ് കെ
| location    = മലപ്പുറം
| occupation   = മാസ്റ്റർ ട്രൈനർ, ഐ.ടി.@സ്കൂൾ
| highschool   = ജി.ജി.എച്.എസ്.എസ്.മലപ്പുറം
| email      = ksabarish@gmail.com
| mobile     = 9447678841
}}