സഹായം Reading Problems? Click here


കാടാച്ചിറ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കാടാച്ചിറ/അക്ഷരവൃക്ഷം/മഴ

Schoolwiki സംരംഭത്തിൽ നിന്ന്
Jump to navigation Jump to search
മഴ

മഴയുണരുന്നു മാനത്ത്
മഴ പെയ്യുന്നു താഴത്ത്
പ്രകൃതി നനഞ്ഞു രസിക്കുന്നു
കുട്ടികൾ വഞ്ചിയുരുട്ടുന്നു
ചളിയിലോടി രസിക്കുന്നു
നൂൽമഴ പെരുമഴ സുന്ദരമാമൊരു
പ്രകൃതിതൻ അലങ്കാരം
ഈ കുളിർ മഴ
ഇലയുടെ മുകളിൽ
മുത്തുപോൽ മിന്നുമീ
സുന്ദരമഴയുടെ
കണികകളെല്ലാം
ആനന്ദം പുതു സന്തോഷം
എല്ലാം തരുമീ കുളിർ മഴകൾ
പ്രകൃതിതൻ അനുഗ്രഹമാമീ മഴ

ഗോപിക പി പി
9 F കാടാച്ചിറ ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ
കണ്ണൂർ സൗത്ത് ഉപജില്ല
കണ്ണൂർ
അക്ഷരവൃക്ഷം പദ്ധതി, 2020
കവിത


 സാങ്കേതിക പരിശോധന - Kannans തീയ്യതി: 16/ 04/ 2020 >> രചനാവിഭാഗം - കവിത